skip to Main Content
menu

Akkerbouw

Veehouderij en akkerbouw; het echte gemengde bedrijf

Op Gerbranda State telen we verschillende akkerbouwgewassen en groentes. Daarnaast telen we ook groentezaad. In onze biologisch-dynamische bedrijfsvoering hanteren we een ruime vruchtwisseling en werken we aan gezond bodemleven door gebruik van onze eigen geitenmest. We halen een win-win-win situatie uit de teelt van onze gras/klaver; rustgewas voor de bodem, voedingsgewas voor onze geiten en alternatieve stikstofbemesting. Klaver bindt namelijk stikstof uit de lucht en houdt dat vast in de bodem.

We werken met een klein team van vaste medewerkers. Silvo Kits is de eerste verantwoordelijke voor de teelten. In de zomer zijn er scholieren om te helpen met het onkruid wieden. Kijk bij de vacatures om te kijken of er plek is.

Teelten

  • Pootaardappels
  • Pompoenen
  • Zaadteelt van o.a raapsteel en radijs

We bieden stagemogelijkheden aan in ons gemengde bedrijf. Neem voor meer informatie contact op met Sander.

Veelgestelde vragen:

Welke aardappelrassen telen jullie? We telen Agria, Alouette en Carolus.

Kan ik jullie groente kopen op de boerderij? Jazeker, we hebben een boerderijwinkeltje waar we aardappelen en groentes van onze eigen boerderij verkopen. We hebben daarnaast ook geitenkaas, boerenkaas, eieren, jams en sappen.

Hoe lang telen jullie al biologisch? Er wordt op Gerbranda State al biologisch (dynamisch) geteeld sinds 1990.

Wat is dat nou eigenlijk, biologisch? Biologische boeren werken op een duurzame manier aan de productie van voedsel. We werken met aandacht voor het milieu, gesloten kringlopen, dierwelzijn en een lekker product. We leggen verantwoording af aan controle organisatie SKAL (Stichting Kontrole Alternatieve Landbouwmethoden). We gebruiken geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen en werken wel aan biodiversiteit en diversiteit.

 

Maar jullie zijn toch biologisch-dynamisch, is dat dan heel anders? Nee, en ja. De gedachtegang bij BD is meer spiritueel, en bij biologisch is deze meer vanuit duurzaamheid. In de praktijk komt het erop neer dat normen voor BD strenger zijn en dat er ook nog meer gekeken wordt naar het menselijk aspect. Maar biologische en BD aardappelen zijn allebei erg lekker!

Kan ik bij jullie zomerwerk komen doen? Ja, in principe wel. In de zomermaanden komen er vaak scholieren om te helpen met het onkruid wieden en het rooien van de aardappelen. Kijk bij vacatures voor meer informatie.

Back To Top