skip to Main Content
Sandra-in-de-geitenstal

Nieuwe werkgroep ”Geitenteam” op de zorgboerderij.

Per september start het ‘geitenteam’. Dit team gaat onder leiding van Kim Verheugd activiteiten doen in de geitenhouderij.

Productief werk

Dit geitenteam wordt onderdeel van de zorgboerderij, maar gaat meer nadruk leggen op het productieve werk van de boerderij. Daarvoor is er ook een eigen werkplaatsje gemaakt, op het boerenerf. De andere werkplek is in de schuur van de zorgboerderij.

De start van dit geitenteam komt voort uit de wens van de zorgboerin en de vraag van deelnemers. We werken vanuit de visie dat het belangrijk is om in beweging te komen. Het echte boerenwerk doet nog meer een beroep op je om die stap te maken. Sommige mensen zijn extra gemotiveerd als de klus die moet gebeuren er ook echt toe doet. Als het onderdeel is van het productieve werk.

Begeleider Kim

Voorwaarde om dit te laten slagen is dat er een goede begeleider is. Iemand die met mensen kan omgaan en ook ervaring heeft in de geitenhouderij.

Dit is Kim Verheugd, die sinds maart dit jaar werkzaam is op Gerbranda State in de lammeropfok en de geitenhouderij.

In de beginperiode zullen zorgboerin Marjolein en geitenboer Sander nog veel ondersteunen.  Zodra het geitenteam zijn eigen ritme en taken heeft gevonden, zullen ze steeds meer zelf doen.

Dit team heeft als taken onder andere; het verzorgen van het jongvee, onderhoud aan weides en machines, het schoonhouden van tanklokaal en melkstal, het verzorgen van de bokken en het (deels) opfokken van de lammeren.

Verschillende kwaliteiten

Een ander aspect wat het geitenteam heeft is het werken met veel structuur en ritme. Voor sommige deelnemers kan dat de reden zijn waarom werken in het geitenteam een meerwaarde heeft.

Voor anderen is dat juist lastiger, die hebben meer behoefte aan afwisseling, zijn (te) snel afgeleid, of hebben een voorkeur voor activiteiten die meer liggen op het gebied van tuinonderhoud, het verzorgen van de dieren in de dierweide of het verzorgen van de welverdiende koffie. Deze mensen vinden de vertrouwde plek in het team bij Simon en Cathinke.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Back To Top