skip to Main Content

‘Kwaliteit laat je zien’ keurmerk verlengd

‘Kwaliteit laat je zien’ is de naam van ons kwaliteitskeurmerk. Iedere drie jaar krijgen we bezoek van een auditor van de Federatie Landbouw en Zorg. Van te voren ging Marjolein het hele kwaliteitssysteem door en vulde dit aan waar nodig was. Daarnaast maakte ze, met hulp van het team, een jaarverslag.  Op 16 januari stond Karola Schröder bij ons op de stoep.

Koffietijd

De auditor was erg te spreken over ons bedrijf. Ze kwam met koffietijd aan en schreef hierover: ‘Ik word hartelijk ontvangen in de grote keuken waar deelnemers en medewerkers aan twee grote tafels koffie drinken. Wat positief opvalt is dat er uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de deelnemers en daarop geanticipeerd wordt. Het gevoel ertoe te doen wordt sterk ervaren bij de deelnemers’.

Na de koffie neemt Marjolein de auditor mee voor een rondleiding over de boerderij. Ondertussen praten ze over wensen en ambities die leven op Gerbranda State. Uit het auditverslag: ‘Marjolein Koster wil toewerken naar meer integratie tussen de verschillende werksoorten. Dan kan, nog meer dan nu al het geval is, vorm gegeven worden aan de arbeidsmatige dagbesteding de dagelijks geboden wordt aan twaalf (jong) volwassen deelnemers. Mooi zijn de vele mogelijkheden op Gerbranda State. Er is een prachtige moestuin waar onder regie van de moeder van de eigenaresse gewerkt kan worden. Er is een werkplaats die er zeer verzorgd uitziet en mogelijkheden biedt om creatief en constructief te werken. Het grote erf vraagt continue om onderhoud en ook binnen kunnen deelnemers zich inzetten door huishoudelijke activiteiten te verrichten. Iedereen is actief bezig met zinvolle zaken, samen of alleen, al naar gelang de behoefte’.

Sla uit de moestuin oogsten
Jozien oogst verse sla uit de moestuin

Als team samen optrekken

Na de rondleiding gaan we naar het kantoor. De plek waar Marjolein vaker is dan ze eigenlijk wel zou willen. Maar het is niet voor niets geweest, de dossiers zijn allemaal prima op orde. We kunnen aantonen dat we met inhoudelijke plannen werken. De punten die de auditor nog wilde bespreken worden opgehelderd. Duidelijk wordt ook dat er een nieuwe koers wordt gevaren door Marjolein en haar team, waarbij ze samen optrekken en ieder hun kennis en vaardigheden inbrengen.

‘Gerbranda State kent een ruime traditie maar door de wisseling van leiding is er sprake van nieuw elan. De visie op dagbesteding gaat nu meer richting inclusie. Zowel binnen het team als bij de invulling van activiteiten van de deelnemers wordt mee dan voorheen samen opgetrokken. Dat vraagt om een nieuwe houding van zowel het personeel als de deelnemers. Hier wordt, stap voor stap, aan gewerkt de komende periode. een mooie visie op de toekomst van Gerbranda State’.

Een mooie conclusie

Het bezoek van de auditor van het kwaliteitssysteem komt ten einde. Het was een verhelderend en inspirerend moment. Marjolein is aan de slag gegaan met enkele punten die nog aangepast moesten worden; zo kwam er een aparte CAO voor de medewerkers van de Zorg en werd het in het informatieboekje de grenzen van zorg opgenomen.

En zo kregen we dan op 1 maart het verlossende woord van Karola Schröder, auditor van de Federatie Landbouw en Zorg;

‘Gerbranda State is een mooi multifunctioneel agrarisch zorgbedrijf waar op een professionele manier arbeidsmatige dagbesteding wordt geboden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Tijdens de audit heb ik veel elan en energie ervaren bij zowel de eigenaresse als de medewerkers. Een prachtig bedrijf en daarom adviseer ik de Federatie Landbouw en Zorg om het kwaliteitskeurmerk voor Zorgboerderij Gerbranda State voort te zetten’.

 

 

Back To Top