skip to Main Content

Vanaf 1 november gaan wij ook op vrijdag open! Dan is er weer plaats voor nieuwe deelnemers. Heb je interesse? Bel even met Rick: 06 51 69 25 11.

Kwaliteit laat je zien

Zorg. Wij zorgen niet voor … wij zorgen dat.

‘Kwaliteit laat je zien’ keurmerk

Vanuit de Federatie is er een keurmerk gekomen voor kwalitatief goede zorgboerderijen. Het landelijk keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. Wij hebben dit keurmerk sinds 2008 in ons bezit. We schrijven elk jaar een openbaar jaarverslag. Op 1 maart 2017 kregen we, na een audit, verlenging van het keurmerk met drie jaar.

 

Zoönosenkeurmerk

Daarnaast hebben we het zoönosenkeurmerk van de GD, de Gezondheidsdienst voor Dieren. Hiermee tonen we aan dat we maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en kans op besmetting te beperken.

Klachten

Bij klachten over de zorgboerderij en haar medewerkers hebben we een eigen klachtenprocedure, ook zijn we aangesloten bij de klachtenprocedure van de Federatie. Meer informatie over de klachtenprocedure vind je in het informatieboekje. Gerbranda-State-Zorg-infoboekje-2017

We werken met de vertrouwenspersoon van stichting Bezinn voor zowel de landbouwmedewerkers, zorgmedewerkers als deelnemers en vrijwilligers; Dhr Willem Hulshof, uit Assen; 06-29044098. Mailen kan naar: info@dekwestie.nl

Als een deelnemer van de Zorgboerderij onder Stichting BEZINN valt, (dit is in het geval van WMO of AWBZ-ZIN) zijn wij als trajectuitvoerder tevens verplicht om kritiek, calamiteiten, klachten of geschillen te melden bij Stichting BEZINN. Er wordt ook dan gebruik gemaakt worden van de vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN

Klachten met betrekking tot de ZIN bij Stichting BEZINN kunnen in behandeling worden gegeven bij de Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC).

Informatieboekje

In ons informatieboekje staan de volgende zaken:

 • Contactgegevens
 • Werkgebieden
 • Aanmeldprocedure
 • Openingstijden
 • Begeleiders
 • Huisregels
 • Werkafspraken
 • Stalafspraken
 • Privacyreglement
 • Protocol agressie en strafbare handelingen
 • Protocol bij grenzen van zorg
 • Klachtenprocedure
 • Meldcode huiselijk geweld

Gerbranda-State-Zorg-infoboekje-2017

Zeven Kernkwaliteiten

Er is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van Zorgboerderijen. Onder andere in opdracht van de Federatie Landbouw en Zorg, de brancheorganisatie waar veel zorgboerderijen, en ook wij, bij aangesloten zijn. Het motto van de Federatie is; Eigen kracht en empowerment.

Ze noemen 7 kernkwaliteiten van Zorgboerderijen:

 • Ruimte, rust en regelmaat
 • Sociaal actief
 • Nuttig werk
 • Gezond eten
 • Beweging
 • Even eruit
 • De stap naar het echte werk.
Back To Top