skip to Main Content

Vanaf 1 november gaan wij ook op vrijdag open! Dan is er weer plaats voor nieuwe deelnemers. Heb je interesse? Bel even met Rick: 06 51 69 25 11.

Beweging laat je groeien

Het groene gras, de frisse lucht, maken weg al mijn gezucht

Bovenstaande tekst komt uit een lied wat deelnemers schreven bij de opening van het zorggebouw in 2007. Het is nog steeds relevant.

‘Waar alles meewerkt om je te laten groeien’.

We geloven dat het heilzaam is om op een boerderij te werken, voor alle mensen, maar vooral voor onze deelnemers. Naast de kwaliteiten die je op (bijna) alle zorgboerderijen tegen komt, denken we dat Gerbranda State ook iets extra’s te bieden heeft.

We werken vanuit de visie dat beweging je laat groeien. Als je stilstaat, letterlijk en figuurlijk, dan ga je malen en piekeren. Je wordt stijf. Wij brengen je in beweging.

Wij hebben de mogelijkheid om zowel een beschermde werkplek te bieden alsook het echte werk te kunnen laten zien. Wij zijn niet alleen een Zorgboerderij, maar ook een productiebedrijf met landbouwmedewerkers in dienst. Vaak zitten onze deelnemers in een sociaal isolement, door ze hier te laten functioneren op een beschermde plek die toch zo veel mogelijk op de buitenwereld lijkt zullen zij zich ook daar weer makkelijker staande kunnen houden.

Dit is het echte werk

Deelnemers komen op de boerderij aan met een vol hoofd. Vol van hun zorgen, vol van vaak negatieve gedachten over zichzelf of de wereld om hun heen. Als het goed is hebben ze mensen in hun omgeving die hierin ondersteunen; therapeuten, coaches, familie. Die luisteren, oplossingen aandragen en tips geven. Dat is heel waardevol. Maar al dat praten over de dingen die minder goed gaan leiden toch ook weer tot nog meer gedachten.

Dus de deelnemer komt hier nog steeds met een vol hoofd aan. Als het nodig is, dan hebben wij daar natuurlijk ook tijd voor, maar de nadruk leggen we daar niet op. “Het is nu tijd om wat te gaan doen en dan stop je vanzelf met denken.”

Zo halen wij de deelnemer uit de gedachtestroom, uit de negatieve gevoelens, uit de stijfheid.

En hoe doen we dat dan?

We gaan gewoon aan het werk!

We leiden de aandacht af van het negatieve en geven er iets anders voor in de plaats; voldoening, trots, verwondering, vriendschap, vertrouwen.We gaan in beweging, want beweging laat je groeien.

En het voelt voor hen als ‘gewoon’ aan het werk gaan. Maar we bekijken heel goed welk werk het beste bij de deelnemer past.

Niet alleen wat betreft zijn of haar fysieke mogelijkheden maar ook; Waarom komt hij/zij hier? Wat wil hij/zij leren? Wat zijn haar of zijn doelen? Wil hij/zij misschien doorstromen? Zo is werken in de keuken bijvoorbeeld iets heel anders dan in de moestuin of met de dieren. Sommigen hebben veel uitdaging in het werk nodig, voor anderen zijn de beleving, de sociale contacten en het kunnen genieten al uitdaging genoeg. Ook bekijken wij per deelnemer wat voor hem of haar de best passende begeleiding is. Volgens welke methodiek we gaan werken. En wie van ons dan zorgdraagt voor die specifieke begeleiding. Uiteraard houden we vervolgens de ontwikkeling van de deelnemer in de gaten en passen we waar nodig onderweg aan. Wij zorgen zo continu voor begeleiding op maat!

En zo gaat de deelnemer dan na elke werkdag weer naar huis; hij/zij kan nu door het vele doen ook nadenken over wat hij/zij allemaal heeft gedaan en nog gaat doen in de toekomst. In het hoofd is nu ruimte gemaakt voor verhalen over het werk, voor eigenwaarde en vertrouwen in eigen kunnen. De deelnemer is niet meer zo stijf, is in beweging. Is gegroeid.

Back To Top