skip to Main Content

Vanaf 1 november gaan wij ook op vrijdag open! Dan is er weer plaats voor nieuwe deelnemers. Heb je interesse? Bel even met Rick: 06 51 69 25 11.

Landbouw: visie

Elk natuurrijk naar zijn aard verzorgen

Bovenstaand is de kern van biologisch-dynamische landbouw. Een gedachtegoed waar wij, Sander en Marjolein Koster, ons bij hebben aangesloten.  Maar dat betekent voor ons niet een klakkeloos volgen van Demeter richtlijnen (keurmerk voor biologisch-dynamische landbouw). Het betekent wel; het zoeken naar die manier van leven waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan alle natuurrijken; de aarde, de planten, de dieren en de mensen.

De Aarde

De Aarde. Zorgen voor de aarde. Dat proberen wij als boeren te doen. Door een afwisselende vruchtwisseling en gebruik van bedrijfseigen mest. Door het gebruik van tractors met brede banden en het zaaien van groenbemesters. Maar wij proberen dat als mens, als consument, ook te doen. Door het opwekken van zonne-energie, het gebruik van bodemwarmte, het gebruik van minder belastende diesel. Door gebruik te maken van een groene host voor deze website, door gebruik te maken van gerecycled papier van een milieubewuste drukkerij. Door steeds op zoek te blijven naar datgene waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de Aarde. Om ons met de Aarde en haar jaarverloop te kunnen verbinden vieren we de jaarfeesten.

De plant

We telen gewassen die passen bij dit gebied en in dit klimaat. We zorgen voor een gezonde diversiteit. Er is aandacht voor natuurlijke begroeiing, we vieren de goede oogst.

Het dier

We zijn ons er bewust van dat wij, als mens, een machtspositie innemen tegenover de dieren. We proberen zoveel mogelijk recht te doen aan hun natuurlijke manier van leven. We geven ruimte, de mogelijkheid tot groepsgedrag, horens, staarten en snavels blijven waar ze horen. Naast de gedomesticeerde dieren is er aandacht voor (weide)vogelbeheer en hebben we onze eigen bijen.

De mens

Op Gerbranda State ligt nadruk op de mens. Door met een hecht team samen te werken waarbij mensen de kans krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen. Door een boerderijwinkel te hebben, door plek te bieden aan vrijwilligers en stagiaires.

Maar vooral door het verbinden van Landbouw & Zorg. We zien dat het ervaren van de boerderij en het werken op de boerderij heilzaam is voor mensen. Voor alle mensen eigenlijk, maar vooral voor de deelnemers van onze zorgboerderij.

Gerbranda State

We zien Gerbranda State als een unieke plek, waar wij een poos voor mogen zorgen en van kunnen genieten. Een plek met een eigen verleden en een eigen toekomst, zij biedt ons de ruimte om ons als mens te kunnen ontwikkelen.

‘Ieder mens gaat daarin de eigen weg. We helpen elkaar daarbij; zowel de boer, de medewerker, de stagiaire als de vrijwilliger. Biologisch-dynamisch werken is het leren liefhebben en verzorgen van alles wat ons omringt‘. (Michiel Rietveld)

Back To Top