skip to Main Content

Vanaf 1 november gaan wij ook op vrijdag open! Dan is er weer plaats voor nieuwe deelnemers. Heb je interesse? Bel even met Rick: 06 51 69 25 11.

Motivatie en indicatie

Onder de Friese Dijk
ligt het Gerbranda Rijk

(Gerbranda Lied 2007)

Zorgaanbod

In beweging komen: Dat is eigenlijk de kern van wat wij als Zorgboerderij bieden. Soms brengen we mensen in beweging, soms houden we ze in beweging. Want beweging is gezond. Zowel voor je hoofd, als voor je lijf. Beweging kan fysiek zijn: zagen, stallen uitmesten, een rondje langs de bloemen wandelen. Maar ook in je hoofd: uit je eigen sombere gedachten gehaald worden, je verwonderen, je inleven in een ander, mens of dier. Want op Gerbranda State helpt alles mee om je te laten groeien! Ons zorgaanbod sluit hierop aan.

We hebben ruimte voor mensen uit verschillende doelgroepen; zolang ze geen gevaar voor zichzelf of anderen zijn en boven de 18. Wij zeggen altijd; heb je motivatie en een indicatie? Kom dan maar eens langs!

De meeste van onze deelnemers komen uit een van de onderstaande doelgroepen:

 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met psychische of sociale problemen
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Ouderen
 • Mensen met autisme
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen die overspannen of burnout zijn geraakt
 • Leerlingen uit het speciaal onderwijs

Dagbesteding op de boerderij

We bieden dagbesteding in het boerenwerk en alles wat daaromheen is, zoals werken in de moestuin, groen werk, technisch werk en werk in de boerderijwinkel. Onze deelnemers hebben ieder hun talent en kwaliteit in te brengen, soms klein, soms groot. Maar samen klaren we de klus. We hechten belang aan zinvol werk, werk dat er toe doet. En dat hoeft toch niet enkel arbeidsgericht te zijn, het kan ook belevingsgericht of taakgericht en activerend zijn. Wij bieden aan iedere deelnemer: dagbesteding op maat!

Sociale activering op de boerderij

Op Gerbranda State zijn op een doordeweekse dag ongeveer 20 mensen. Het boerengezin, boerenmedewerkers, deelnemers, begeleiders en wie al niet meer. We zijn een dorpje op zich. Dat biedt mogelijkheden om op een veilige manier weer sociaal actief te worden. Vaak hebben we bij deze doelgroep ook een signalerende functie naar coaches, of naar de gemeente. Hoe gaat het met iemand, zit het dag- en nachtritme nog goed, meldt iemand zich vaak ziek, hoe ontwikkelt de deelnemer zich. We werken graag nauw samen aan gemeenschappelijke doelen.

Arbeidsre-integratie

Als je (langdurig) zonder werk zit, raakt je dat op vele gebieden. Je zelfvertrouwen daalt, je sociale contacten verminderen, je werkritme verdwijnt. De weg terug is niet makkelijk, vaak confronterend en meestal langer dan je had verwacht. Op Gerbranda State kunnen we je op alle gebieden ondersteunen; we zetten een helder traject uit, te beginnen met hier zijn, weer ritme krijgen, je nuttig voelen om zo te bouwen aan een weg terug naar de maatschappij.

 

Indicatie

Wij vragen voor onze professionele begeleiding een vergoeding. Dat kan op verschillende manieren.

 • WMO. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) We hebben goed contact met de verschillende gebiedsteams in onze regio. In de meeste gevallen hebben we een onderaannemerschap via Stichting BEZINN. Zij zijn een professionele organisatie met een groot aantal cliëntplaatsen met veel diversiteit verspreid over Noord-Nederland. Voor diverse trajecten is BEZINN hoofdaannemer en wordt de zorg al dan niet gedeeltelijk door de aangesloten zorgboerderijen in onderaanneming verleend. De trajectbegeleiders van Stichting BEZINN regelen zaken rondom contractmanagement en voeren afstemming met gemeenten.
 • WLZ. (Wet Langdurige Zorg) Via het zorgloket kan er PGB of ZIN worden aangevraagd, zie hier onder:
 • PGB. (Persoons Gebonden Budget) Ouders of begeleiders kunnen zelf, of via de SVB contracten met ons afsluiten, voor dagbesteding en individuele begeleidingstrajecten.
 • ZIN. (Zorg in Natura) Wij bieden ruimte aan mensen met ZIN, via BEZINN of onderaannemerschap.
 • En tot slot dus via Onderaannemerschap. We voeren dagbestedingstrajecten uit voor o.a de JP van de Bent Stichting en Stichting REIK.

Neem voor meer informatie contact op met Marjolein

Back To Top