skip to Main Content

Motivatie en indicatie

Onder de Friese Dijk
ligt het Gerbranda Rijk

(Gerbranda Lied 2007)

Zorgaanbod

In beweging komen: Dat is eigenlijk de kern van wat wij als Zorgboerderij bieden. Soms brengen we mensen in beweging, soms houden we ze in beweging. Want beweging is gezond. Zowel voor je hoofd, als voor je lijf. Beweging kan fysiek zijn: zagen, stallen uitmesten, een rondje langs de bloemen wandelen. Maar ook in je hoofd: uit je eigen sombere gedachten gehaald worden, je verwonderen, je inleven in een ander, mens of dier. Want op Gerbranda State helpt alles mee om je te laten groeien! Ons zorgaanbod sluit hierop aan.

We hebben ruimte voor mensen uit verschillende doelgroepen; zolang ze geen gevaar voor zichzelf of anderen zijn en boven de 18. Wij zeggen altijd; heb je motivatie en een indicatie? Kom dan maar eens langs!

De meeste deelnemers vallen onder de volgende doelgroepen:

  • Psychische/psychiatrische problematiek
  • Verstandelijke beperking
  • Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Langdurig werkelozen
  • Vorm van autisme

Dagbesteding op de boerderij

We bieden dagbesteding in het boerenwerk en wat daaromheen is, zoals natuurverzorging en een boerderijwinkel. Onze deelnemers hebben ieder hun talent en kwaliteit in te brengen, soms klein, soms groot. Maar samen klaren we de klus. We hechten belang aan zinvol werk, wat er toe doet. Dat betekent niet dat deelnemers een grote productiviteit hoeven te hebben, het betekent wel dat ze ook iets moeten willen doen, gemotiveerd zijn om hier bezig te zijn.

 

Sociale activering op de boerderij

Op Gerbranda State zijn op een doordeweekse dag ongeveer 20 mensen. Het boerengezin, boerenmedewerkers, deelnemers, begeleiders en wie al niet meer. We zijn een dorpje op zich. Dat biedt mogelijkheden om op een veilige manier weer sociaal actief te worden. Vaak hebben we bij deze doelgroep ook een signalerende functie naar coaches, of naar de gemeente. Hoe gaat het met iemand, zit het dag- en nachtritme nog goed, meldt iemand zich vaak ziek, hoe ontwikkelt de deelnemer zich.

Arbeidsre-integratie

Als je (langdurig) uit je werk raakt, raakt je dat op vele gebieden. Je zelfvertrouwen daalt, de sociale contacten verminderen, het werkritme verdwijnt. De weg terug is niet makkelijk, vaak confronterend en ook nog langer dan je verwacht. Op Gerbranda State kunnen we in alle gebieden ondersteunen; we zetten een helder traject uit, beginnen met het zelfvertrouwen en bouwen zo weer een weg terug naar de maatschappij.

 

Indicatie

Wij vragen voor onze professionele begeleiding een vergoeding. Dat kan op verschillende manieren.

  • WMO. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) We hebben goed contact met de verschillende gebiedsteams in onze regio. In de meeste gevallen hebben we een onderaannemerschap via BEZINN. Zij regelen dan alle contacten en contracten met de gemeente: ‘De AWBZ-erkenning, alle uitvoerende- en dienstverlenende werkzaamheden die daarmee samenhangen en alle administratieve- en uitvoerende taken voor andere zorgfinancieringen, leer- / werk- / re-integratietrajecten én de verantwoording daarvan, zijn ondergebracht in Stichting BEZINN. Deze Stichting heeft een manager, een Bestuur en een Raad van Toezicht en heeft daarmee een eigen verantwoordelijkheid en ook beslissingsbevoegdheid. Het resultaat hiervan is een professionele organisatie met een groot aantal cliëntplaatsen met veel diversiteit verspreid over Noord-Nederland. Stichting BEZINN regelt voor veel Zorgboerderijen in de drie noordelijke provincies de administratie en is er ook voor trajectbegeleiding.’ (http://stichting.bezinn.nl/)
  • PGB. (Persoons Gebonden Budget) We sluiten zelf contracten af via de SVB, voor dagbesteding en individuele begeleidingstrajecten.
  • ZIN. (Zorg in Natura) Wij bieden ruimte aan mensen met ZIN, via BEZINN of onderaannemerschap.
  • Onderaannemerschap. We voeren dagbestedingstrajecten uit voor o.a de JP van de Bent Stichting en Stichting REIK.

Neem voor meer informatie contact op met Marjolein

Back To Top